Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Divendres, 01 Desembre 2023

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

Media ID-14431

Contra la Copa Amèrica <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.;
Para:​
Usted;

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.;

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.;

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.;
​y 86 más
Mar 14/11/2023 10:17
Bon dia,

Com ja vam anunciar a la darrera acta, la propera assemblea serà demà dimecres 15 de novembre a les 19h (anirem alternant dimecres i dijous per donar opció de participar a més gent), però el lloc no serà el previst inicialment (La Xarxaire), sinó les oficines del Casal de Barri Pou de la Figuera (atenció: no al casal mateix sinó a les seves oficines, que queden molt a prop: C/ Carders 33, metro Jaume I, Urquinaona o Arc de Triomf).

Aprofitem per tornar a demanar que feu visible a les xarxes socials la vostra adhesió al manifest i el suport a la campanya, i per recordar que també podeu demanar formar part del grup de correu amb què treballem.

Salut!

Barcelona acollirà la Copa Amèrica de Vela durant un període
de catorze setmanes, des del 22 d’agost fins al 27 d’octubre

de 2024.

 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Cata-
lunya han obert les portes a aquest esdeveniment de forma

irresponsable i sense cap debat públic, destinant-hi un mínim

de 55 milions d’euros dels fons públics.
 
València, en canvi, va
declinar acollir de nou aquest esdeveniment perquè encara

es deuen diners públics de l’edició de 2010. Les contribucions

de les empreses privades encara estan pendents de definir-se,

mentre que el finançament públic ja està garantit. L’acord

inclou clàusules de confidencialitat que augmenten l’opacitat

en la gestió d’aquest esdeveniment, així com la prioritat de

pagar els deutes privats abans que es retornin fons públics.

És totalment inacceptable que les administracions avalin amb

milions de diners públics aquest esdeveniment elitista, que

agreuja les injustícies socials, ambientals i climàtiques que

pateixen la ciutat i el territori.

Els privilegis i desigualtat de la Copa Amèrica

L
a Copa Amèrica ha estat declarada un esdeveniment d’in-
terès públic excepcional. Això implica, segons la declaració del

Consell de Ministres de setembre de 2022, facilitar procedi
-
ments d’entrada ràpida al país per a les persones associades a

la competició. Aquest suport inclou visats i permisos de treball

exprés, així com avantatges fiscals per als vaixells i equips par
-
ticipants i llicències especials per utilitzar espais públics, com

el Moll de la Fusta i les zones de les tribunes al litoral de la

Barceloneta. Aquestes preferències són notòriament diferents

de les dificultats que enfronten desenes de milers de persones

amb estatus migratori precari al nostre país.

Amenaça per als barris i els ecosistemes

A
quest és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món
en termes d’assistència, el que portarà milions de turistes a

Barcelona, agreujant la massificació turística ja greu a la ciutat,

especialment als barris més afectats. Això tindrà impactes

socials, ambientals i climàtics importants, especialment a Ciutat

Vella i Sant Martí, quan les diferents etapes de l’esdeveniment

comencin a l’estiu de 2024.
 
Aquests impactes inclouran la
saturació de l’espai públic, l’ocupació de carrers i platges pels

espectadors. Tot plegat en un context d’emergència residencial

crònica, de greu crisi climàtica i de sequera perllongada que

amenaça de cronificar-se. A més, aquest esdeveniment perju
-
dicarà greument uns ecosistemes marins ja malmesos per la

gestió especulativa del litoral i per l’activitat frenètica del Port

tant en l’àmbit de mercaderies com en el turístic. Tot plegat

per augmentar encara més els beneficis privats dels lobbies.

Augment dels preus i precarietat

B
arcelona és una ciutat amb profundes desigualtats entre els
seus barris i districtes, amb un creixent nombre de persones

sense llar i l’expulsió de les classes populars per donar pas

a persones amb alt poder adquisitiu. Més d’un any abans de

la competició es calculava que ja s’havien instal·lat al voltant

de 2500 persones relacionades amb l’esdeveniment (equips

tècnics, esportistes, personal de comunicació, gestors i les

seves famílies).
Els nostres barris ja han començat a notar
l’impacte d’aquest fenomen a través de l’augment dels preus

del lloguer i l’ús de subterfugis per evitar les lleis vigents.

També hem notat un encariment dels preus als comerços i

la cessió d’espais als equipaments esportius municipals per

l’entrenament dels equips en competició en detriment de l’ús

de la ciutadania.

Beneficis per a unes poques, la misèria de moltes

A més a més, l’organització de la Copa Amèrica demana a la
ciutadania en general de la nostra ciutat que facin volunta
-
riat en aquest esdeveniment, una tasca no remunerada i que

suposarà mà d’obra gratuïta en un esdeveniment amb ànim

de lucre. Això se suma a la precarietat laboral ja existent, amb

condicions de treball injustes i explotació de la classe treba
-
lladora. A més, es margina el sector pesquer, una professió

que ha estat clau per a la subsistència del veïnat més proper.


Més megaprojectes


S
entim la mateixa cantarella de sempre. Ens diuen que la
Copa Amèrica aportarà riquesa, ocupació i prestigi a la

nostra ciutat. Mai no ha estat així; en són exemples les

controvertides Olimpíades del 92, l’Hotel Vela, el port de

megaiots al Port Vell… no han millorat les condicions de vida

als nostres barris, sinó que més aviat, serveixen per justifi
-
car grans projectes urbans impulsats pels lobbies turístics i

de la construcció. Aquest esdeveniment s’emmarca dins del

mateix patró que altres megaprojectes especulatius que, en

un moment d’emergència climàtica, exploten els recursos del

territori i precaritzen les condicions de vida de la població.


Exemples d’aquests megaprojectes inclouen el megacomplex

Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat, la terminal de

creuers i altres esdeveniments esportius com els Jocs Olím
-
pics d’hivern, el Rally Dakar o la Rider Cup de Golf. 
Per tot això fem una crida a enfortir l’organització i la lluita per tal d’obtenir compromisos clars de reducció de l’impacte de la Copa América 2024 a Barcelona i garanties que no s’hi tornarà a celebrar cap altra edició. Exigim a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, en els següents àmbits de :
Transparència i governança:

Assegurar la transparència institucional fent públic els

acords subscrit i les condicions pactades per les adminis-
tracions públiques.

Elaborar informes independents dels diferents impactes,
que incloguin propostes de compensació:

Econòmica: preu de l’habitatge, els productes de prime-
ra necessitat, despesa pública, fiscalitat.

Ambiental: contaminació, consum d’aigua, emissions de
C02, residus urbans.
Social: transport públic i privat, gentrificació, dret a la
ciutat, drets laborals.

Destinar la plusvàlua generada per les intervencions ur-
banístiques de la Copa Amèrica per a actuacions d’interès

generals.

Urbanisme i habitatge:

Erradicar els allotjaments turístics il·legals augmentant
i agilitzant els processos d’inspecció, sanció i tancament

d’habitatges d’ús turístic (HUTs) il·legals amb més recur-
sos, transparència i mesures fiscals sancionadores.

Vetar a tota la ciutat el lloguer turístic d’habitacions i

qualsevol altra modalitat d’ús turístic en habitatges habi-
tuals; així com el lloguer de temporada.

Impulsar l’aplicació de mesures urbanístiques que reduei-
xin el dèficit del parc residencial públic (30% HPO, APROP,

recuperació de pisos buits d’entitats financeres, etc.)
sobretot a Ciutat Vella i Sant Martí.
Impulsar una moratòria de desnonaments a la ciutat
durant la Copa Amèrica fins a finals de 2024.

Espai públic i equipaments:

Reduir als districtes més afectats/massificats les terrasses

dels establiments de restauració amb una nova Orde-
nança de Terrasses que respecti el veïnat.

Establir mesures per garantir el dret al descans del veïnat
de dia i de nit.
Prioritzar l’ús públic de les platges per a població de la
ciutat.

Limitar a Ciutat Vella i Sant Martí l’ús dels equipaments

esportius municipals i consorciats per aquest esdeveni-
ment (entrenaments, tribunes, etc.) garantint l’accés a les

persones sòcies i el veïnat.

Mobilitat i infraestructures:

Retirar els plans d’ampliació de les infraestructures i acti-
vitats del port i de l’aeroport previstes, incloses aquelles

viàries relacionades.

Incrementar la freqüència de pas dels autobusos de la
xarxa pública a les zones afectades per la Copa Amèrica.

Salut comunitària i medi ambient:

Elaborar i implementar d’un pla de prevenció de la
violència masclista durant l’esdeveniment amb punts liles
amb entitats, equipaments i comerços, prèvia formació
intensiva.
Posar en marxa, a tota l’àrea metropolitana, mesures
dràstiques contra el malbaratament de recursos (aigua,
energia) a les infraestructures, equipaments i allotjaments
turístics i incrementar la pressió fiscal.

Comerç i treball:

Respectar l’activitat pesquera, impedint que aquest esde-
veniment l’obstaculitzi.

Donar suport al comerç de proximitat amb mesures

concretes. Incrementar el nombre de Baixos de Protec-
ció Oficial (BPO) a les àrees més afectades per aquest

esdeveniment.

Sotmetre la contractació per a la Copa Amèrica i les ac-
tivitats relacionades a clàusules que garanteixin els drets

laborals de les persones treballadores.

Incrementar les capacitats i col·laboracions interinstitu-
cionals per intensificar les inspeccions i sancionar les vio-
lacions dels drets laborals en els sectors logístic, turístic i

de la restauració.
 

Adhesió de col·lectius al manifest: Els barris de Barcelona diem #NoALaCopaAmèrica

 
Aquest formulari serveix per inscriure el vostre col·lectiu a la llista d'organitzacions que donen suport al manifest: Els barris de Barcelona diem #NoALaCopaAmèrica.
 
 
Iniciar sesión en Google para guardar lo que llevas hecho. Más información
 
Nom del col·lectiu *
 
 
 
Adreça de correu electrònic de contacte *
 
 
 
Persona de contacte
 
 
 
Telèfon de contacte
 
 
 
Quin tipus de vinculació voleu amb la campanya *
 
Donem suport al manifest i volem participar activament de l'organització i tasques de preparació de la campanya.
 
Donem suport al manifest i volem mantenir-nos informades per correu de les activitats que s'organitzin.
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsdjZl54tH-_x0mh5f7QAwvh8i1UwJoPgkS7z99-ZvJaoPFQ/formResponse" method="POST" target="_self" id="mG61Hd" data-shuffle-seed="-5683231842559832747" data-clean-viewform-url="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsdjZl54tH-_x0mh5f7QAwvh8i1UwJoPgkS7z99-ZvJaoPFQ/viewform?usp=send_form" data-response="%.@.[]]" data-dlp-data="%.@.null,false,[]]" data-first-entry="0" data-last-entry="5" data-is-first-page="true">
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - Términos del Servicio - Política de Privacidad
Utilitzem cookies
Maximiliano Martos Martos, en endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Premi el botó "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, “REBUTJAR” per a rebutjar-les, o “MÉS INFORMACIÓ” per consultar les cookies que utilitza la pàgina. En cas de rebutjar-les, ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.