Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dissabte, 01 Octubre 2022

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

 

Estocolm, 3 de juny de 2022 - Centenars de ponents assistents a Stockholm+50 han demanat un compromís real per abordar amb urgència les preocupacions ambientals globals i per una transició justa cap a economies sostenibles que funcionin per a totes les persones.

La reunió internacional de dos dies va concloure amb una declaració dels co-amfitrions Suècia i Kenya, extreta dels estats membres i les parts interessades a través dels plens i els diàlegs de lideratge de la reunió. La declaració conté diverses recomanacions per a una agenda accionable, incloent, entre d'altres, col·locar el benestar humà al centre d'un planeta sa i la prosperitat per a tots; reconèixer i aplicar el dret a un medi ambient net, saludable i sostenible; adoptar canvis a tot el sistema en la forma en què funciona el nostre sistema econòmic actual i accelerar les transformacions dels sectors d'alt impacte.El segon i últim dia d'Estocolm+50, Annika Strandhäll, Suècia, i Keriako Tobiko, Kenya, en substitució dels presidents de la reunió, van presentar deu recomanacions clau de la reunió.

“Creiem que, col·lectivament, hem mobilitzat i aprofitat el potencial d'aquesta reunió. Ara tenim un pla d'acceleració per anar més lluny", va dir la ministra de Clima i Medi Ambient de Suècia, Annika Strandhäll, en el seu discurs de cloenda. "Estocolm+50 ha estat una fita en el nostre camí cap a un planeta sa per a tothom, sense deixar ningú enrere".Estocolm+50 va comptar amb quatre sessions plenàries en què els líders van fer crides per a una acció ambiental audaç per accelerar la implementació de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Tres diàlegs de lideratge, centenars d'esdeveniments paral·lels, incloses diverses sessions dirigides per joves, i seminaris web, així com una sèrie de consultes regionals de múltiples parts interessades abans de la reunió, van permetre a milers de persones a tot el món participar en debats i posar transmetre les seves opinions.

Jayathama Wickramanayake de Sri Lanka.

"La varietat de veus i missatges atrevits que han sorgit d'aquests dos dies demostren un desig genuí d'estar a l'altura del potencial d'aquesta trobada i construir un futur per als nostres fills i néts en aquest, el nostre únic planeta", va dir Keriako Tobiko, el responsable de Kenya. Secretari de Medi Ambient del Gabinet. "No només hem vingut aquí per commemorar, sinó per construir endavant i millor, basant-nos en els passos fets des del 1972".

"Vam venir a Estocolm 50 anys després de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà sabent que alguna cosa ha de canviar. Sabent que si no canviem, la triple crisi planetària del canvi climàtic, la pèrdua de la natura i la biodiversitat, i la contaminació i els residus només s'accelerarà. ", va dir Inger Andersen, secretària general d'Estocolm+50 i directora executiva del Programa de l'ONU per al Medi Ambient.

"Ara hem de tirar endavant aquesta energia, aquest compromís d'acció per donar forma al nostre món", va afegir.

 
Pla d'acció per a un planeta sostenible a l'era digital


Pacte per a l'Ocupació Verda per a la Joventut: accelerar les competències i el talent dels joves per a llocs de treball verds (OIT, PNUMA, UNICEF)


Una crida a l'acció per als governs, els bancs multilaterals de desenvolupament, els fons globals i els intermediaris a Estocolm+50 per invertir en accions dirigides localment per a les persones, la natura i el clima mitjançant finançament i presa de decisions descentralizades.


Un conjunt inicial de països que avalen l'Avenç en l'agricultura i estableixen el procés per al Mecanisme de punt de control global en suport d'un planeta sa, per a l'equitat intrageneracional i intergeneracional, l'equitat de gènere i el benestar col·lectiu.


Recomanacions per accelerar l'acció cap a un planeta sa per a la prosperitat de tots


Situar el benestar humà al centre d'un planeta sa i de la prosperitat per a tothom, reconeixent que un planeta sa és un requisit previ per a societats pacífiques, cohesionades i pròsperes; restaurar la nostra relació amb la natura integrant valors ètics; i adoptar un canvi fonamental d'actituds, hàbits i comportaments, per donar suport a la nostra prosperitat comuna.


Reconèixer i implementar el dret a un medi ambient net, saludable i sostenible, mitjançant el compliment de la visió articulada en el principi 1 de la Declaració d'Estocolm de 1972. (Principio 1 .- El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.)


Adoptar un canvi a tot el sistema en la manera com funciona el nostre sistema econòmic actual per contribuir a un planeta sa, mitjançant la definició i l'adopció de noves mesures de progrés i benestar humà, recolzades per polítiques econòmiques i fiscals que tinguin en compte el valor del medi ambient; invertir en infraestructures, desenvolupar polítiques efectives i fomentar un diàleg global per promoure el consum i la producció sostenibles; i promoure l'eliminació gradual dels combustibles fòssils alhora que ofereix un suport específic als més pobres i vulnerables d'acord amb les circumstàncies nacionals i es reconeix la necessitat de suport financer i tècnic per a una transició justa.


Reforçar l'aplicació nacional dels compromisos existents per a un planeta sa, mitjançant la millora de la legislació nacional ambiental, el pressupost, els processos de planificació i els marcs institucionals; promoure l'elaboració de polítiques basades en l'evidència, fins i tot mitjançant la millora de la col·laboració entre disciplines acadèmiques i panells científics temàtics, aprofitant els coneixements i l'experiència dels coneixements autòctons i tradicionals; i l'augment de la capacitat de suport i desenvolupament, accés i finançament de tecnologies ambientalment racionals.


Alinear els fluxos financers públics i privats amb els compromisos ambientals, climàtics i de desenvolupament sostenible, mitjançant el desenvolupament i la implementació de polítiques ben dissenyades per reutilitzar les subvencions perjudicials per al medi ambient; reorientar, mobilitzar i augmentar la disponibilitat de fluxos financers públics i privats per donar suport a la diversificació econòmica; i adoptar mesures de recuperació i estímul, fonts combinades de capital i instruments de reducció de riscos que augmenten els fluxos financers.


Accelerar les transformacions a tot el sistema de sectors d'alt impacte, com ara l'alimentació, l'energia, l'aigua, la construcció i la construcció, la fabricació i la mobilitat, mitjançant l'adopció i la implementació de polítiques per promoure la circularitat, l'eficiència dels recursos, enfocaments de producció regenerativa i solucions basades en la natura en les cadenes de valor. i l'adopció de marcs que millorin i reforcen la transparència i la responsabilitat de les empreses; promoure transicions justes mitjançant el suport als joves afectats, als treballadors i a les comunitats locals mitjançant l'enfortiment de les capacitats i habilitats per a la creació de llocs de treball verds i per a les microempreses, petites i mitjanes empreses; i transformar els sistemes alimentaris mitjançant la promoció de l'agricultura regenerativa i els enfocaments de la pesca que proporcionen dietes saludables i minimitzin el malbaratament d'aliments, incloses les inversions en l'economia oceànica.

Redefinir la relació entre els humans i la natura


Els últims 50 anys, i fins i tot els últims 5 anys, han patit pèrdues enormes i la degradació de la natura a nivell mundial. Els humans han alterat el 75% de la superfície terrestre del planeta, va impactar el 66% de la superfície oceànica i va ser destruïda (directament o indirectament) el 85% dels aiguamolls. Moltes societats valoren la natura com un instrument, quelcom que s'utilitza per a recursos; aquesta perspectiva ha impulsat l'ecològic decadència de l'últim mig segle i més enllà. Una valoració instrumental sovint sustenta les polítiques i les estructures econòmiques que, al seu torn, configuren el comportament i normes socials a nivell individual.


Reparar la relació entre les persones i la natura requerirà una reparació aquest desequilibri, posant més èmfasi en el valor intrínsec i relacional de la natura. Aquest canvi seria transformador i requeriria canvis profunds a través de societats, economies i comunitats: com vivim a les nostres ciutats, com produïm aliments, com i què aprenem, i els coneixements i drets que informar les nostres eleccions.

Crides a l'acció


• Feu que un estil de vida sostenible sigui l'elecció fàcil: ara estem en un punt en què opcions orientades a l'eficiència i mesures d'impuls per millorar els estils de vida sostenibles són insuficients; calen mesures sistèmiques i transformadores. Aquests haurien de crear activament infraestructures habilitants, reconfigurar sistemes i amplificar les normes socials al voltant de la suficiència, així com la nova governança global iniciatives per abordar l'equitat en aquestes transicions. Per canviar els estils de vida, els governs han de considerar alternatives per al preu relacionades amb el consum


petjades de recursos.


• Funció de compra, no producte: el rendiment del material pot ser substancialment menor si les llars, les empreses i les agències governamentals canvien de comprar productes per adquirir funcions dels productes. Marcs normatius de suport i les normes socials canviades sobre propietat i reutilització podrien tenir un efecte transformador efecte en l'escala d'aquests models de negoci i la reducció del rendiment de material.


• Millorar les cadenes de subministrament tant per als humans com per al medi ambient i garantir que les cadenes de subministrament integrades uneixen la tecnologia i l'economia bretxa entre les economies desenvolupades i les en desenvolupament. Patrons sostenibles de producció hauria d'incloure perspectives de nous llocs de treball i habilitats, abast per inversió addicional, major interdependència en la creació conjunta i la compartició prosperitat, xarxes de seguretat social per als vulnerables i integritat ambiental.


• Alinear les estadístiques nacionals amb els objectius de sostenibilitat: és hora d'anar més enllà del PIB com a mètrica única i adoptar indicadors que ajudin a mesurar el progrés cap a la visió del desenvolupament sostenible, com ara els indicadors d'inclusió riquesa i indicadors que reconeixen l'economia solidària. Governança global i es necessita convergència en mètriques alternatives per reduir el risc de primers en moviment.


Sobre Estocolm+50:

Estocolm+50: un planeta sa per a la prosperitat de tots: la nostra responsabilitat, la nostra oportunitat” (Estocolm+50) és una reunió internacional, acollida pel govern de Suècia, convocada per l'Assemblea General de les Nacions Unides que s'ha celebrate a Estocolm, Suècia. , del 2 al 3 de juny de 2022. Commemora els 50 anys de la Conferència de l'ONU sobre el Medi Humà de 1972, que va convertir el medi ambient en un problema mundial urgent per primera vegada. Hi van assistir uns 113 països i els participants van adoptar una sèrie de principis sobre el medi ambient, com ara la Declaració d'Estocolm i el Pla d'Acció per al Medi Humà. Com a resultat de la conferència es va crear el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

Sobre el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)

El PNUMA és la veu mundial líder en matèria de medi ambient. Proporciona lideratge i fomenta l'associació en la cura del medi ambient inspirant, informant i permetent que les nacions i els pobles millorin la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Keisha Rukikaire, Cap de Notícies i Mitjans de Comunicació, Programa de l'ONU per al Medi Ambient

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, y atenta a la necesidad de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano, proclama que:

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.

2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta el bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

3. El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicando errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligroso de contaminación del agua, el aire , la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biósfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por él creado, especialmente en aquél en que vive y trabaja.

4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuados. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. Con el mismo fin, los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico.

5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. De cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología, y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio se acrece cada día que pasa.

6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos o irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo; trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.

7. Para llegar a ésa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y a la aplicación de medidas en gran escala sobre el medio. También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales de interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su posteridad.

Principios

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano expresa la convicción común de que:

Principio 1 .- El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.

Principio 2 .- Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

Principio 3 .- Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables.

Principio 4 .- El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres.

Principio 5 .- Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo.

Principio 6 .- Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves e irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.

Principio 7 .- Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.

Principio 8 .- El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida.

Principio 9 .- Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse.

Principio 10 .- Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto factores económicos como los procesos ecológicos.

Principio 11 .- Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual del futuro de los países en desarrollo y no deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas ambientales.

Principio 12 .- Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando los soliciten, más asistencia financiera internacional con ese fin.

Principio 13 .- A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población.

Principio 14 .- La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio.

Principio 15 .- Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y obtener los máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista.

Principio 16 .- En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo. o que la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados.

Principio 17 .- Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con miras a mejorar la calidad del medio.

Principio 18 .- Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.

Principio 19 .- Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

Principio 20 .- Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en unas condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica excesiva para esos países.

Principio 21 .- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

Principio 22 .- Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y a otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdiccón.

Principio 23 .- Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en desarrollo.

Principio 24 .- Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y el mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados.

Principio 25 .- Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio.

Principio 26 .- Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa. Los Estados deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción completa de tales armas.

21.a Sesión Plenaria Estocolmo, Suecia - 16 de junio de 1972

Escriu Aurélien Bernier, periodista i autor entre altres assajos,  de Les Voleurs d’énergie. Accaparement et privatisation de l’électricité, du gaz, du pétrole (Utopia, París, 2018) i  Comment la mondialisation a tué l’écologie (Mille et une nuits, París, 2012), en el diari digital Le Monde diplomatique del mes de juny, que mig segle després, les polítiques mediambientals segueixen atrapades en el parany del lliure comerç. Excepte quan els productes presenten un perill evident per a la salut, les restriccions als fluxos comercials continuen sent excepcionals i temporals. La contaminació industrial es desplaça en part a països de baix cost amb normatives laxes i resulta cada vegada menys visible per als consumidors dels països rics, però el seu volum global no per a de créixer.

Els nombrosos informes del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seves sigles en anglès) o tot el que s'escriu sobre el tema del “col·lapse” han succeït a l'Informe Meadows de 1972, exercint el mateix paper de “alertar als responsables polítics”. El gran temor al canvi climàtic ha substituït al de la superpoblació, però continuen sent els països emergents (la Xina, l'Índia, etc.) els assenyalats com a culpables. En els cims oficials, el desig de preservar l'ordre econòmic i comercial, això que precisament està en l'origen de totes les crisis, continua sent el sant i senya de les negociacions.

 

La redacció de Las afueras.

Utilitzem cookies
Maximiliano Martos Martos, en endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Premi el botó "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, “REBUTJAR” per a rebutjar-les, o “MÉS INFORMACIÓ” per consultar les cookies que utilitza la pàgina. En cas de rebutjar-les, ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.