Llista d'espera de Proves diagnòstiques a Catalunya. Febrer 2023

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Darrera de cada número hi ha un pacient que s'espera, que es desespera i que moltes vagades mor a causa de la descapitalització de la Sanitat Pública.