Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dimecres, 23 Setembre 2020

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

Si ens buiden l’Atenció Primària, estan abandonant a la comunitat.

“No és casualitat que el coronavirus estigui castigant els barris obrers de Barcelona. Des de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes i Entitats de Nou Barris i SAP Muntanya creiem que aquestes dades estan vinculades a les desigualtats de renda i les brutals retallades en sanitat. Demanem prioritat en l’atenció als nostres barris i un canvi profund en les polítiques socials” 

L’Atenció Primària ha de ser la porta d’entrada i de detecció de la malaltia i també d’aquesta manera ser un dic de contenció cap als hospitals que estan fent una excel·lent tasca, però cada cop més saturats i amb necessitat de recursos que no tenen.

Més enllà de la pandèmia del COVID-19, continua havent-hi la necessitat d’atendre als pacients amb malalties cròniques i complexes, amb fragilitat i com no, els casos no tan greus.

També donar suport a les residències, als centres de salut mental, als pacients a domicili, així com el seguiment dels malalts fins a la seva entrada a l’hospital si es produeix i el seguiment posterior a l’alta.

El factor de seguretat que comporta tenir una atenció primària forta i propera és diametralment oposat a buidar-la de recursos i d’aquesta manera, abandonar la seva comunitat.

En els nostres barris, els més desafavorits de la ciutat, també considerem necessari i urgent la coordinació entre salut i serveis socials per detectar i atendre les necessitats bàsiques dels nostres veïns i veïnes.

L’Atenció Primària és útil i necessària per ajudar a combatre el COVID-19 i les seves conseqüències.

 

Davant la nova realitat necessitem un model sanitari públic 100%: la nostra salut és el primer.

 IMGP2615 opt

La pandèmia del Covid-19 està tenint un enorme impacte social i sanitari, amb centenars de milers de contagiats i més de 27.000 morts a tot l’estat espanyol. També ha comportat una important deteriora econòmica en determinades activitats, la qual està perjudicant sobretot als sectors socials més desfavorits, que estan patint un retrocés important en les seves condicions de vida, així com en la seva salut.

Aquesta greu situació ens ha de fer reflexionar com a societat. Cal canviar l’actual model productiu basat en la competitivitat i la mercantilització dels serveis públics. La sobreexplotació dels recursos naturals són producte d’una societat cada cop més injusta i insolidària. El mal ja està fet i ara el que cal és invertir en recerca, en prioritzar l’atenció a les persones, dotant els serveis públics de més recursos i enfortint la Sanitat Pública. Per poder atendre millor a la ciutadania de l’afectació pel Covid-19 i altres malalties necessitem més atenció i més recursos.

Per tot això, crec que hem de lluitar per assolir una societat més justa i solidària, transformant el nostre actual sistema de salut en un altre centrat en l’atenció a les persones, deixant enrere el prisma mercantilista endegat en els darrers anys per successius governs neoliberals tant a Catalunya com a l’estat espanyol.

En aquest sentit, voldria resumir algunes de les propostes que venim reclamant els moviment d’activistes de les marees blanques i altres col·lectius pels drets socials:

  1. Situar l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema de salut, dotant-la de recursos econòmics de fins al 25% del pressupost en salut, per tal que tingui la màxima qualitat en les seves diverses situacions (ambulatòria, domiciliària, i d’urgències).
  1. Derogar la Llei 15/95 de noves formes de gestió, i revertir la privatització dels hospitals privatitzats, els recursos retallats i recuperar llits suficients per a atendre malalts crònics i afrontar amb garanties l’atenció en urgències.
  1. Potenciar els Serveis de Salut Pública i comunitària. Cal elaborar Plans de Salut Pública a les Àrees Sanitàries, per a poder intervenir sobre els principals determinants de la salut amb la col·laboració dels Centres de Salut, la ciutadania i els ajuntaments (lluita pel medi ambient, contra el tabaquisme, per una alimentació sana, etc).
  1. Establir en una mateixa Conselleria un sistema de salut integral d’atenció a les persones en les seves diferents necessitats al llarg de la vida. Una sola xarxa de centres de titularitat i gestió pública on estigui representada tota la comunitat sanitària.
  1. Minimitzar la mercantilització innecessària del sistema de salut i el consum sanitari de la població. Cal una indústria farmacèutica pública per a no dependre de la indústria privada que només persegueix el lucre i encarir els medicaments.
  1. Impulsar polítiques que dotin de millors condicions al personal sanitari, el qual ha patit una gran precarització en el darrers temps. Amb l’actual pandèmia hem vist com de necessari és disposar de sanitaris suficients i ben preparats.
  1. Democratitzar el Sistema Sanitari comptant amb la participació de tots els sectors implicats (usuaris, professionals, agents socials, gestors i personal electe), evitant que es burocratitzi per part dels càrrecs polítics.
  1. Recuperar l’Atenció Primària per a les residències de gent gran i que aquestes tinguin caràcter públic. Per això, caldrà incrementar les plantilles i recursos dels CAP i resoldre les contractacions d’empreses privades en aquest sector d’atenció sanitària.
  1. Rebaixar dràsticament les llistes d’espera en consultes d’especialistes, atenció primària, proves i operacions quirúrgiques.

La nostra salut, el primer.

Antonio Lopez

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA SANITAT PUBLICA BV/MAREA BLANCA DE CATALUNYA

IMGP3203 opt

Privatització i mercantilització en l’assistència sanitària  pública a la ciutat de Barcelona: una primera aproximació  

Atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària.
 
El 74% dels Equips d’Atenció Primària (EAP) de la ciutat de Barcelona són propietat de l’Institut Català de la Salut, mentre que el 26% restant dels EAPS està, a parts iguals, dividit entre entitats públiques i consorcis i entitats privades amb ànim de lucre. En quant a activitat, l’any 2014 els EAPs que pertanyen a EPIC van registrar 141,226 visites més que les entitats privades amb ànim de lucre (taula 9). Deixant de banda l’EAP gestionat per CSC Vitae S.A (societat de naturalesa mercantil de propietat pública), la resta d’entitats privades amb ànim de lucre que presten serveis d’atenció en aquest àmbit són entitats de base associativa (EBA).

Entitats privades amb ànim de lucre que presten serveis d'atenció primària : EBAs o Entitats de Base associativa.

Són societats mercantils que reben diners públics i els seus socis poden vendre les seves accions, quan es jubilen, o repartir dividens, o invertir en fons d'inversió, etc..

En l'última dècada s'han produït una quinzena d'operacions econòmiques per valor d' 1.5 milions d'euros al vendre aquestes adjudicacions sanitàries. ("Medicos públicos ganan 1.5 millones al vender adjudicaciones sanitarias", publicat pel diari El País, en data 17 de maig del 2016). Alguns socis s'han portat la seva part dels beneficis al vendre les accions quan abandonen les Entitats o es jubilen.

Actualment a Catalunya hi ha les següents dotze EBA -cinc de les quals estan a Barcelona ciutat (en negreta)- que gestionen tretze equips d’atenció primària:  

 

 

2006 01 01 02 33 26 0373 opt- EAP Dreta de l’Eixample. El Servei Català de la Salut per l'atenció primària proveeix amb 2.643.011, 33 euros a la societat mercantil EAP Dreta de l'Eixample.

Codi contracte: 7858219092G Entre l’entitat: EAP Dreta de l’Eixample, SLP i el Servei Català de la Salut Data contracte: 16 de juliol de 2009 Nom Entitat i NIF: EAP Dreta de l’Eixample, SLP, B63016752 Línia Assistencial: Atenció Primària Activitat Contractada: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat) Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 2G, 00464 Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
D'acord amb la presa de coneixement per part del Govern instrumentada per la Comunicació de data 28 de març de 2017, el CatSalut reconeix i aplica els efectes d’aquest conveni, que es troba en situació d’extensió de la seva efectivitat, fins el 31 de desembre de 2017. Aquesta data es fixa com a referència màxima, i segons els supòsits que estableix l’esmentada presa de coneixement de 28 de març de 2017.
Població assignada a l'EAP: 22.909 persones
Preu per habitant de l'EAP: 115,37 euros
Import: 2.643.011,33 euros
Total activitat:

22.909 persones

115,37 € per persona

Total......2.643.011,33 €
Paràmetres:
Factors de ponderació
Pes dels factors
Factors de morbiditat i territorial:     - Factor morbiditat 0,886 20%     - Factor territorial 0,854 80%
Factor de l'impacte de les variacions poblacionals 1,011 100%
Tarifa Càpita mitjana 132,63 €
Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat
Atenció especialitzada - € Atenció continuada - € Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva - € Reforços d'estiu Període: - € Programa de coordinació entre línies assistencials - € Síndrome de sensibilització central - € Abordatge de les necessitats en salut per factors socials - €
Total activitat: - € TOTAL CLÀUSULA 2.643.011,33 €

 

2006 01 01 00 01 23 0398 opt- EAP Poble Sec  1. CLÀUSULA ADDICIONAL TRETZENA
Codi contracte: 785821615PO Entre l’entitat: EAP Poble Sec, SL i el Servei Català de la Salut Data contracte: 1 de febrer de 2015 Nom Entitat i NIF: EAP Poble Sec, SL, B62708755 Línia Assistencial: Atenció Primària Activitat Contractada: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat) Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 3A, 00468 Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona.
David Elvira Martínez Francisco Godoy Mulet Director del Administrador solidari Servei Català de la Salut EAP Poble Sec, SL
Població assignada a l'EAP: 23.095 persones
Preu per habitant de l'EAP: 135,13 euros
Import: 3.120.827,35 euros
Total activitat:

23.095 persones.

135,13 € per persona

Total.....3.120.827,35 €
Paràmetres:
Factors de ponderació
Pes dels factors
Factors de morbiditat i territorial:     - Factor morbiditat 0,837 20%     - Factor territorial 1,032 80%
Factor de l'impacte de les variacions poblacionals 1,026 100%
Tarifa Càpita mitjana 132,63 €
Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat
Atenció especialitzada - € Atenció continuada - € Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva - € Reforços d'estiu Període: - € Programa de coordinació entre línies assistencials 148.347,82 € Síndrome de sensibilització central - € Abordatge de les necessitats en salut per factors socials - €
Total activitat: 148.347,82 €
TOTAL CLÀUSULA 3.269.175,17

2006 01 01 02 09 58 0361 opt- EAP Sardenya 1. CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-CINQUENA Codi contracte: 7858164127B Entre l’entitat: EAP Barcelona-Sardenya, SLP i el Servei Català de la Salut Data contracte: 30 de desembre de 2012 Nom Entitat i NIF: EAP Barcelona-Sardenya, SLP, B-62304936 Línia Assistencial: Atenció Primària Activitat Contractada: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat) Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 7B, 01933 Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona.
David Elvira Martínez Jaume Sellarès Sallas Director del Administrador únic de Servei Català de la Salut l’EAP Barcelona – Sardenya, SLP
Població assignada a l'EAP: 19.459 persones
Preu per habitant de l'EAP: 145,52 euros
Import: 2.831.673,68 euros
Total activitat:

19.459 persones

145,52 € per persona

Total......2.831.673,68 €
Paràmetres:
Factors de ponderació
Pes dels factors
Factors de morbiditat i territorial:     - Factor morbiditat 1,076 20%     - Factor territorial 1,129 80%
Factor de l'impacte de les variacions poblacionals 0,981 100%
Tarifa Càpita mitjana 132,63 €
Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat
Atenció especialitzada - € Atenció continuada - € Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva - € Reforços d'estiu Període: - € Programa de coordinació entre línies assistencials - € Síndrome de sensibilització central - € Abordatge de les necessitats en salut per factors socials - €
Total activitat: - €
TOTAL CLÀUSULA 2.831.673,68 € 

2006 01 01 03 32 11 0389 opt- EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes (EBA formada per dos societats professionals, EAP Sarrià SLP i Vallplasa Atenció Primària SLP) 1. CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-QUATRENA
Codi contracte: 7858222095E Entre l’entitat: EBA Vallcarca, SLP i el Servei Català de la Salut Data contracte: 1 de juliol de 2009 Nom Entitat i NIF: EBA Vallcarca, SLP, B63033716 Línia Assistencial: Atenció Primària Activitat Contractada: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat) Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 5E, 00481 Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
D'acord amb la presa de coneixement per part del Govern instrumentada per la Comunicació de data 28 de març de 2017, el CatSalut reconeix i aplica els efectes d’aquest conveni, que es troba en situació d’extensió de la seva efectivitat, fins el 31 de desembre de 2017. Aquesta data es fixa com a referència màxima, i segons els supòsits que estableix l’esmentada presa de coneixement de 28 de març de 2017.
Població assignada a l'EAP: 30.264 persones.
Preu per habitant de l'EAP: 116,18 euros
Import: 3.516.071,52 euros
Total activitat:

30.264 persones

116,18 € per persona

Total.....3.516.071,52 €
Paràmetres:
Factors de ponderació
Pes dels factors
Factors de morbiditat i territorial:     - Factor morbiditat 0,833 20%     - Factor territorial 0,878 80%
Factor de l'impacte de les variacions poblacionals 1,008 100%
Tarifa Càpita mitjana 132,63 €
Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat
Atenció especialitzada - € Atenció continuada - € Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva - € Reforços d'estiu Període: - € Programa de coordinació entre línies assistencials - € Síndrome de sensibilització central - € Abordatge de les necessitats en salut per factors socials - €
Total activitat: - €
TOTAL CLÀUSULA 3.516.071,52 €

2006 01 01 00 38 26 0409 opt- EAP Vallcarca-Sant Gervasi 1. CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-QUATRENA
Codi contracte: 7858222096D Entre l’entitat: EBA Vallcarca, SLP i el Servei Català de la Salut Data contracte: 1 de juliol de 2009 Nom Entitat i NIF: EBA Vallcarca, SLP, B63033716 Línia Assistencial: Atenció Primària Activitat Contractada: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat) Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 6D, 00485 Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
D'acord amb la presa de coneixement per part del Govern instrumentada per la Comunicació de data 28 de març de 2017, el CatSalut reconeix i aplica els efectes d’aquest conveni, que es troba en situació d’extensió de la seva efectivitat, fins el 31 de desembre de 2017. Aquesta data es fixa com a referència màxima, i segons els supòsits que estableix l’esmentada presa de coneixement de 28 de març de 2017.
Població assignada a l'EAP: 20.941 persones.
Preu per habitant de l'EAP: 124,59 euros
Import: 2.609.039,19 euros
Total activitat:

20.941 persones.

124,59 € per persona.

Total...2.609.039,19 €
Paràmetres:
Factors de ponderació
Pes dels factors
Factors de morbiditat i territorial:     - Factor morbiditat 0,969 20%     - Factor territorial 0,967 80%
Factor de l'impacte de les variacions poblacionals 0,971 100%
Tarifa Càpita mitjana 132,63 €
Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat
Atenció especialitzada - € Atenció continuada - € Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva - € Reforços d'estiu Període: - € Programa de coordinació entre línies assistencials - € Síndrome de sensibilització central - € Abordatge de les necessitats en salut per factors socials - €
Total activitat: - €
TOTAL CLÀUSULA 2.609.039,19 

- EAP Albera Salut. Girona.

- EAP Alt Camp Oest.

- EAP Vic Muralles Salut SLP. Tarragona.

- Prevenció Assistència i Seguiment SL (PAS SL) 

- Pediatria dels Pirineus SCCLP

- EAP Osona Sud-Alt Congost  

Informació i imatges M.Martos. Més informació sobre aquest tema a l'article d'aquesta revista "Catalunya a la cua de les Comunitats Autònomes en matèria de Sanitat Pública."

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Aquesta web utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continua navegant o premeu el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina o al següent enllaç Més informació

Accepto