La mineria d'urani a Espanya acaba la seva història després de la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de no autoritzar el projecte de Retortillo (Salamanca). Amb el final de la mineria d'urani a Espanya ens hem