Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Divendres, 01 Desembre 2023

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

Manifest conjunt per al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Honorables representants del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Davant d'un sistema Sanitari ja debilitat per molts anys de retallades i amb un funcionament públic / privat únic a l'estat que potencia la desigualtat entre el territori, els centres i els treballadors/es i que, amb l'afectació de la pandèmia de la COVID-19 ha quedat ferit de mort, volem evidenciar: que per part dels nostres gestors polítics no hem trobat res més que agraïments públics, amb discursos buits de contingut i inacció.

Aquells aplaudiments dels nostres representants des de l'hemicicle a l'inici de la pandèmia, s'han convertit en un silenci ofensiu pel sector. Per fi, el passat 28 d'abril de 2022 es va dur al Ple del Parlament, impulsat pel grup parlamentari de la CUP-UNCPG, una moció en relació amb les condicions laborals del personal sanitari del nostre sistema sanitari públic, on molts dels punts van quedar aprovats pel suport de molts dels grups parlamentaris.

(1) S'adjunta el document amb el resultat de les votacions (tram. 302-00133/13).

Les decisions que pren el Parlament són la legítima representació del poble de Catalunya i, per tant, sol·licitem l'íntegre compliment dels punts aprovats:

• Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sistema públic de salut amb independència del prestador pel qual treballen.

• Establir unes ràtios professional-usuària que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l'actual càrrega laboral.

• Dotar d'estabilitat el personal sanitari, augmentant l'oferta pública de places per posar fi als contractes temporals i eventuals, garantint una contractació estable i de qualitat.

• Planificar la creació de més professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l'increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els pròxims anys.

• Ampliar les places de formació especialitzada MIR i IIR.

• Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals.

• Destinar el 25% del pressupost de Salut a l'Atenció Primària.

• Eliminar les tasques burocràtiques. La sanitat pública ha creat desigualtats entre els professionals que fan la mateixa feina, amb unes condicions laborals diferents. Això és totalment discriminatori i reprovable. 

En un context de manca de professionals, aquests marxen als centres amb millors condicions, generant-se competència dins del mateix sector sanitari d'ús públic (públic, concertat i privat). Tots els professionals que presten atenció pública han de tenir les mateixes condicions laborals i assistencials. Aquesta moció aprovada al Parlament, ha estat fruit de les diferents mobilitzacions de les treballadores de la Sanitat i culminada amb una vaga històrica de tot el sector el passat març del 2021.

La nostra sanitat està cada cop més afeblida i les condicions en les quals hem de treballar en són una bona mostra. No podem tenir una sanitat de qualitat i que doni resposta a la població, amb unes treballadores oblidades, esgotades, desbordades i cada cop més cremades.

Pensem que la situació ha arribat a un límit insostenible que cal revertir de forma urgent i és per aquest motiu que els sindicats sotasignats realitzem aquest Manifest de forma conjunta per tal de reclamar el compliment dels compromisos del Parlament de Catalunya.

Actualment, la manca de professionals repercuteix amb una sobrecàrrega del sistema que es troba al límit i que es manté gràcies al sobreesforç en forma d'hores extres i guàrdies. Anunciem que si no aconseguim resposta convocarem a les treballadores a què deixin de fer aquest sobreesforç en forma d'hores extres a més d'iniciar les accions de visualització i pressió que creiem necessàries per tal que aquesta moció s'apliqui.

Per això, sol·licitem una reunió dels sotasignats amb el Govern de la Generalitat per abordar el compliment dels punts aprovats a la moció, en un termini màxim de 3 mesos.

COS, USOC, CATAC-CTS (IAC), FTC (IAC), CGT, SATSE, SAE, FADIC, METGES DE CATALUNYA, INFERMERES DE CATALUNYA.

(1) Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PERSONAL SANITARI (tram. 302-00133/13).

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

En relació a la plantilla:

1. Garantir l’ampliació de les places de MIR i IIR i promoure l’elecció de les especialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o medicina familiar i comunitària, per tal de garantir la cobertura de les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia als centres públics i resoldre la greu problemàtica de falta de personal sanitari, tal com es va acordar al punt 3 de la Moció 64/XIV.

Aprovat: 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 11 abstencions (Vox) 2.

Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l’increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els propers anys.

S’accepta esmena 2 del GP PSC-Units

3. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques i d’habitatge, així com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera professional als residents d’aquesta especialitat. Transacció amb esmenes 3 del GP PSC-Units, i 1 dels GP ERC i GP JxCat

Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor)

En relació a les condicions laborals

4. Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del Sistema públic de salut de Catalunya amb independència del prestador per al qual treballen, establint una sola taula de negociació i el mateix marc regulador, així com equiparar-les a les condicions dels països europeus de l’entorn, de manera que s’eliminin totes les diferències que existeixen entre professionals que duen a terme les mateixes funcions abans que finalitzi el present 2022.

S’accepta esmena 4 del GP PSC-Units Aprovat: 64 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC), 1 vot en contra (un diputat de JxCat) i 63 abstencions (ERC i JxCat)

5. Dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals així com amb les contractacions a temps parcial que abunden entre les plantilles dels centres públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al punt 4 de la Moció 64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és fonamental perquè les professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin compaginar la vida laboral i personal dignament. Transacció amb esmena 3 del GP ERC i GP JxCat

Aprovat: 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 11 vots en contra (Vox)

6. Revertir la retallada salarial aplicada mitjançant el Decret Llei 3/2010 del salari del personal sanitari públic i eliminar l'actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO) convertint aquest complement en una paga extraordinària fixa i no avaluable que sigui percebuda per totes les professionals de manera equitativa, al llarg del present 2022.

S’accepta esmena 4 del GP ECP Rebutjat 17 vots a favor (CUP i ECP), 66 vots en contra (ERC, JxCat i PPC) i 45 abstencions (PSC-Units, Vox i Cs)

7. Establir unes ràtios professional/usuària que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic.

S’accepta esmena 6 del GP PSC-Units Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor)

8. Rebaixar l'edat de jubilació per al personal sanitari públic, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, tal com preveu la Llei General de la Seguretat Social, al llarg del present 2022. 

S’accepta esmena 3 del GP ECP Rebutjat 17 vots a favor (CUP i ECP), 95 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, i PPC) i 16 abstencions (Vox i Cs)

En relació al model sanitari

9. Destinar els recursos necessaris per tal que l’Atenció Primària esdevingui el veritable fonament del sistema sanitari públic:

a) Destinant-hi, progressivament al llarg del 2022 i 2023, un 25% de la partida de salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP, atenent els determinants socials de la salut.

Transacció amb esmenes 8 del GP PSC-Units, i 6 dels GP ERC i GP JxCat Aprovat 123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i PPC) i 5 abstencions (Cs)

b) Possibilitant la gestió directa de les llistes d’espera i agendes d’especialistes d’hospital, és a dir, l’accessibilitat d’hores per programar des d’Atenció Primària, tant proves com primeres visites, en el termini de 4 mesos.

Rebutjat: 18 vots a favor (CUP, ECP i PPC), 194 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat i Vox) i 5 abstencions (Cs)

c) Eliminar les tasques burocràtiques que han de realitzar les professionals sobrecarregant-les de feina, reduint-les a les mínimes imprescindibles en el termini de 4 mesos.

Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor)

d) Elaborar en el termini de 2 mesos un pla de recuperació de serveis i especialistes perduts als CAP en el marc de la pandèmia arreu del terri-tori, el qual es pugui desplegar al llarg del 2022 en consonància amb el punt 5 aprovat a la Moció 64/XIV.

Aturar els processos de concentració de l’atenció pediàtrica de municipis com Sabadell o comarques com el Maresme o l’Anoia, ja que a la pràctica suposen una pèrdua del servei i empenyen els usuaris a les mútues privades.

S’accepta esmena 4 del GP ECP Rebutjat: 53 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC), 64 vots en contra (ERC i JxCat) i 11 abstencions (Vox)

10. Avançar cap a un model sanitari de titularitat i gestió pública garantint que els centres en els quals finalitzin o que ja hagin finalitzat les concessions o concursos passin a ser gestionats per l’ICS, a partir del present 2022, per tal d’acabar amb el classisme i greuges que es generen entre les usuàries i les treballadores.

Rebutjat: 17 vots a favor (CUP i ECP) i 111 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, Cs i PPC)

11. Possibilitar que les representants de les professionals sanitàries negociïn les condicions laborals directament amb el CatSalut, mentre no es garanteixi un únic conveni per al conjunt del personal sanitari dels centres de salut públics, mitjançant una Taula permanent de diàleg professional a tres bandes (CatSalut, sindicats i organitzacions sanitàries), en el termini de 2 mesos.

Rebutjat: 48 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i PPC), 75 vots en contra (ERC, JxCat i Vox) i 5 abstencions (Cs)

COS, USOC, CATAC-CTS (IAC), FTC (IAC), CGT, SATSE, SAE, FADIC, METGES DE CATALUNYA, INFERMERES DE CATALUNYA.


 

 

Informació facilitada per Xavier, treballador del PSMar (Hospital del Mar)

Utilitzem cookies
Maximiliano Martos Martos, en endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Premi el botó "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, “REBUTJAR” per a rebutjar-les, o “MÉS INFORMACIÓ” per consultar les cookies que utilitza la pàgina. En cas de rebutjar-les, ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.