Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dimarts, 25 Juny 2024

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

2006 01 01 02 33 26 0373 opt 1

Les Entitats de Base Associativa (EBAs, EAPs o Equips d'Atenció Primària) es defineixen com a entitats constituïdes sota el dret mercantil i privat que «inclouen la finalitat de desenvolupar activitats econòmiques que generen un benefici pels socis»

Des del punt de vista de la privatització i mercantilització del sistema sanitari a Catalunya, han sigut dos els moments més destacables, segons es desprèn de la lectura dels llibres: «Com comercien amb la teva salut; privatització i mercantilització de la sanitat a Catalunya», i "La Sanitat està en venda..I també nostra salut", del professor Joan Benach, titular del departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, de la doctora en Biologia Molecular Gemma Tarafa, així com de Carles Muntaner i Clara Valverde. D’una banda, la aprovació de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990  que va definir un model sanitari mixt integrador de tots els recursos sanitaris, fossin o no de titularitat pública, separant les funcions de compra i provisió de serveis. I  la reforma de la LOSC de 1995, que va oficialitzar la introducció de «l’ànim de lucre» en la gestió de la sanitat pública, propiciant la creació, en l’atenció primària, de les Entitats de Base Associativa (EBAs). Aquestes entitats es defineixen com entitats constituïdes sota el dret mercantil i privat que «inclouen la finalitat de desenvolupar activitats econòmiques que generen un benefici pels socis» (Article 7 de la Llei 11/1995, de 29 de setembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya. «...el Servei Català de Salut pot establir contractes per a la gestió de centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària, amb Entitats de Base Associativa legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia...»

Les Entitats de Base Associativa (EAPs o Equips d'Atenció Primària) estan formades per professionals d’atenció primària -metgesses/es en la seva majoria- que gestionen de forma autònoma el pressupost que els hi assigna el Cat-Salut obtenint els beneficis resultants de la seva gestió.

2006 01 01 03 32 11 0389

EAP Sarrià, situada a la Via Augusta, 366, de Barcelona.

Són societats mercantils que reben diners públics i els seus socis poden vendre les seves accions, quan es jubilen, o repartir dividens, o invertir en fons d'inversió, etc..

2006 01 01 02 32 19 0370

EAP dreta de l'eixample, situada al carrer Roger de Flor, de Barcelona.

En l'última dècada s'han produït una quinzena d'operacions econòmiques per valor d' 1.5 milions d'euros al vendre aquestes adjudicacions sanitàries. ("Medicos públicos ganan 1.5 millones al vender adjudicaciones sanitarias", publicat pel diari El País, en data 17 de maig del 2016). Alguns socis s'han portat la seva part dels beneficis al vendre les accions quan abandonen les Entitats o es jubilen.

 2006 01 01 00 01 23 0398 ooo

EAP Poble Sec, situat al carrer Nou de la Rambla, 169, de Barcelona.

2006 01 01 00 40 05 0413 ooo

EAP Vallcarca-Sant Gervasi, situada a l'Avinguda Vallcarca, 169-205, de Barcelona.

2006 01 01 02 11 38 0369 ooo

EAP Sardenya, situada al carrer Sardenya, 466, de Barcelona.

A Barcelona hi han 5 Entitats d'Atenció Primària amb ànim de lucre, sufragades amb diners públics.

La primera contractació d’Entitat de Base Associativa per part del CatSalut va ser a Vic l’any 1996. Al cap d’un any s’aprovà el Decret 209/1997, de 9 de desembre segons el qual s’establien els requisits de les Entitats de Base Associativa  per a la gestió de centres, serveis i establiments de protecció de la salut i atenció sanitària i sociosanitària. L’Associació  Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) és « el paraigües de les EBA. Actualment formen part d’ACEBA 13 EBA, de les quals 11 són Equips d’Atenció Primària, una és una cooperativa de serveis de Pediatria i una altra presta serveis de Salut Mental i Addicions. Territorialment estan distribuïdes per tot Catalunya: 9 a la província de Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a Girona i 1 a Lleida.»

Les EBAs es regulen per la llei 2/2007 de 15 de març de Societats Professionals, i de manera supletòria per les normes jurídiques que regulin les formes jurídiques en les quals es poden constituir (SL, SLP o SCCLP).

2006 01 01 00 01 23 0398 oooA l’EAP (Equips d’Atenció Primària) Poble Sec, SLP, situat al carrer Nou de la Rambla, 169, 177, el Servei Català de la Salut li va assignar, segons el contracte del 2017, la quantitat de 3.461.045,02 d’euros, per donar «atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat», a un total de 23.095 persones. La data del contracte és de l’1 de febrer de 2015, renovable deu anys més, segons la memòria de la societat que s’adjunta. El Nom i Codi de la Unitat Proveïdora és EAP Barcelona 3A, 00468. El sistema de pagament es va efectuar en pagaments fixes mensuals.

A més, existeix una contraprestació econòmica per resultats. Els objectius del pagament per resultats han d’estar relacionats amb els eixos estratègics del Pla de salut de Catalunya, fonamentalment l’atenció a la cronicitat, segons consta en el contracte, a la clàusula addicional catorzena. En aquest cas estem parlant de la quantitat de 173.525,14 euros. Tot plegat i sempre segons la memòria de l’any 2017, l’EAP Poble Sec, SLP ha rebut la quantitat de 3.461.045,02 euros, a 31 de desembre de 2017.

2006 01 01 00 00 54 0397 oooTambé, segons la memòria que consta en el Registre Mercantil de Barcelona, sembla que els socis han invertit 600.000 euros en fons d’inversió.

El capital social de L’EAP Poble Sec, SLP, és de 3.100 euros, representat per 500 participacions de 6,20 euros de valor nominal cada una. Es va constituir a l’any 2001, segons la còpia simple del Registre Mercantil que s’adjunta. Es a dir, que aquesta quantitat és la que van haver de desemborsar els socis per constituir la societat. No han de pagar lloguer de l’edifici (un canon simbòlic de 17.000 euros anuals), perquè és el mateix edifici on es trobava el CAP, com es pot veure a les fotos.

El número de persones que componen la plantilla es de 47 persones, entre metges, personal administratiu, odontòlegs, auxiliars de clínica, assistents socials i diplomats universitaris en infermeria.

Clica aquí si vols veure el contracte de l’EAP Poble Sec, SLP amb el Servei Català de la Salut, i si vols llegir la memòria de la empresa i la nota simple del Registre Mercantil.

A l’EAP Sarrià, Vallvidriera Les Planes, SLP, (EBA formada per dos societats professionals, EAP Sarrià SLP i Vallplasa Atenció Primària SLP), el Servei Català de la Salut li va assignar, segons les clàusules del contracte de l’any 2017, la quantitat de 2.615.912,64 euros per «l’activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius  i programes específics de reconeguda necessitat), per una població assignada de 27.912 persones.

2006-01-01 03-29-55 0381 ooo
2006-01-01 03-30-52 0385 ooo
2006-01-01 03-31-10 0386 ooo
2006-01-01 03-32-11 0389 ooo

Aquesta EAP Sarrià i Vallplasa Atenció Primària SLP realitza la gestió dels serveis assistencials objecte d’aquest contracte al nou edifici aportat pel CatSalut, anomenat CAP EAP Sarrià, ubicat a la  Via Augusta, 366-372, de Barcelona, des de l’any 2013. Abans es trobava al Carrer Bonaplata, 54-58. Va iniciar les seves operacions el 26/3/2002,  per un període d’un any. El Nom i Codi de la Unitat proveïdora és EAP Barcelona 5C, 00479.

També, aquest CAP EAP Sarrià té una contraprestació econòmica per resultats de 147.922,32 euros, relacionada amb els eixos estratègics del Pla de Salut de Catalunya, fonamentalment l’atenció a la cronicitat, entre d’altres objectius.

Un soci d’aquesta societat, que causà baixa per jubilació durant el mes de juliol de l’exercici 2011, va rebre la quantitat de 171.560,20 euros en concepte de les seves participacions, per sentencia del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Vallplasa Atenció Primària, SLP atén a un total de 16.858 persones, amb un pressupost de 1.925.015,92 euros. Està situat al mateix edifici, és a dir, a la Via Augusta, 366-372. El seu Nom i Codi Unitat Proveïdora és EAP Barcelona 5D, 00480.

A més, aquesta EAP té una contraprestació econòmica per resultats de 85.574,99 euros.

Aquesta societat durant l’any 2015 va realitzar un acord amb la societat Concepto i Metodologia en Atención Primaria, SL (CYMAP, SL) per adquirir el 2 per cent de les participacions amb import total de 24.000 euros. També, existeix un fons d’inversió de 105.197,91 euros signat amb el BBVA.

Clica aquí si vols tenir accés al contracte entre el Servei Català de la Salut i l’EAP Sarrià, SLP i la memòria de la societat.

2006 01 01 00 40 05 0413 oooL’EBA Vallcarca, SLP 6D va rebre del Servei Català de la Salut la quantitat de 2.609.039,19 euros, per donar atenció primària a una població de 20.941 persones. L’inici de la seva activitat, segons el Registre Mercantil de Barcelona, és el 4/12/2002. Aquesta EBA està situada a l’avinguda Vallcarca, 169-205. El seu Nom i Codi d’Unitat Proveïdora és EAP Barcelona 6D, 0485.

A més, rep la quantitat de 136.186,59 euros, com a contraprestació econòmica per resultats. Els objectius del pagament per resultats han d’estar relacionats amb els eixos estratègics del Pla de salut de Catalunya, fonamentalment l’atenció a la cronicitat.

Aquesta societat durant l’any 2015 va realitzar un acord amb la societat Concepto y Metodología en Atención Primaria, SL (CYMAP,SL) per adquirir el 5 per cent de les participacions per import total de 60.000 euros.

Clica aquí si vols llegir les clàusules del contracte de l’EBA Vallcarca, SLP 6D amb el Servei Català de la Salut, la memòria de la societat i els seus comptes.

2006 01 01 00 38 26 0409 oooL’EBA Vallcarca, SLP 5E, va rebre del Servei Català de la Salut la quantitat de 3.516.971,52 euros per l’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat), per atendre a  30.264 persones.

Aquesta entitat rep una contraprestació per resultats que ascendeix a la quantitat de 185.046 euros per assolir els objectius:  d’atenció a la cronicitat i a l’accessibilitat i la capacitat de resolució del sistema. D’acord amb el que preveu el Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, el valor de la contraprestació dels resultats s’ha de determinar d’acord amb les directrius del Pla de salut de Catalunya al territori en cada moment.

2006 01 01 00 35 07 0402 oooEl Nom i Codi d’Unitat Proveïdora és EAP Barcelona 5E, 00481.  L’inici d’operacions de la entitat es situa en el 4/12/2002, a l’Avinguda Vallcarca, 169 (edifici Pedraforca).

Aquesta societat paga en concepte de lloguer al Pere Virgili, per l’ús de les seves instal·lacions un canon en funció del contracte amb el CatSalut (Servei Català de la Salut), que ascendeix a 257.714 euros anuals.  El Parc Sanitari Pere Virgili, on es situa la societat, és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, amb personalitat jurídica pròpia i gestió privada.

Segons les comptes anuals i la memòria d’aquesta societat, la principal activitat es basa en un contracte amb el CatSalut que reporta la totalitat de 6.334.283,82 euros, que correspon a la suma dels contractes de la Unitat Proveïdora EAP Barcelona 5E i a la Unitat Proveïdora EAP Barcelona 6D.

Clica aquí si vols llegir les clàusules del contracte de la EBA Vallcarca, SLP 5E amb el Servei Català de la Salut i la memòria i comptes de la empresa.

l’EAP Dreta de l’Eixample, SLP i el Servei Català de la Salut van signar un contracte amb el codi: 7858219092G, pel qual aquesta SLP (Societat Limitada Professional) realitzaria l’activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat, amb el nom i codi d’unitat proveïdora: EAP Barcelona 2G, 00464.  La quantitat assignada per portar a terme aquesta activitat va ser de 2.643.011,33 euros, per atendre a una població de 22.909 persones, segons les clàusules del contracte corresponent al període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. L’inici de la seva activitat al carrer Roger de Flor, 194-196 P.BJ, de Barcelona, va ser el 14 de novembre de l’any 2002.

2006-01-01 02-33-26 0373 ooo
2006-01-01 02-33-40 0374 ooo
2006-01-01 02-34-04 0376 ooo

En la clàusula addicional quaranta-novena del contracte, l’EAP Dreta de l’Eixample, SLP rebria a més una contraprestació per resultats d’un màxim de 138.275,58 euros, pel període de vigència de la clàusula, és a dir, durant tot l’any 2017. Els objectius del pagament per resultats estan relacionats amb els eixos estratègics del Pla de salut de Catalunya, fonamentalment l’atenció a la cronicitat.

L’EAP Dreta de l’Eixample, SLP amb codi d’unitat provïdora EAP 2J, 00466, va rebre la quantitat de 2.743.781,18 euros per realitzar l’activitat assistencial d’atenció primària a una població de 24.374 persones.

A més, en la clàusula addicional quaranta-quatrena s’estableix una contraprestació econòmica per resultats de 142.352.29 euros, pel període d’aquesta clàusula, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.

Com a la resta de EAPs que s’han exposat, per l’any 2017, el Servei Català de la Salut va assignar un pressupost de referència per a la prestació farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible (DMA). Si la despesa en la prestació farmacèutica és inferior a la quantitat assignada en concepte de DMA per aquesta anualitat 2017, es percebrà un 10 per cent del diferencial entre la despesa i la DMA assignada per al mateix exercici.

2006 01 01 02 09 58 0361A l’EAP Sardenya, SLP, el Servei Català de la Salut li va assignar la quantitat de 2.986.861,38 euros, segons la memòria de la societat de l’any 2016, atès que aquesta no ha presentat les comptes de l’any 2017 en el Registre Mercantil de Barcelona, per donar atenció sanitària a una població de 19.459 persones. La seva activitat és «l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària». La data del seu inici d’operacions és la del 7/06/2000 i desenvolupa la seva tasca al carrer Sardenya, 466 de Barcelona. El nom i codi d’unitat proveïdora és : EAP Barcelona 7B, 01933.

Clica aquí si vols llegir les clàusules del contracte entre el Servei Català de la Salut i l’EAP Barcelona-Sardenya, SLP i la memòria de l’any 2016.

Entrevista a La Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública autors de l'estudi sobre la Sanitat a les Comunitats Autònomes del regne d'Espanya.

"Les EBAs són una formula de privatització, que entra en el circuit comercial del mercat".

La Federació d’Associacions en Defensa de la Sanitat Pública va respondre a les preguntes formulades per aquesta redacció sobre les Entitats de Base Associativa.

P. Aquesta Associació Cultural que edita la revista «las afueras» voldria saber quina és la vostra opinió sobre les EBAs.

«La Federació ha estat en contra de les EBAs des del seu naixement per considerar que eren un mecanisme de privatització i mercantilització de les AP (Centres d’Atenció Primària), d’altre banda, al establir criteris econòmics d’estalvi com incentius per aquestes entitats, queda compromesa la independència professional i s’incentiva l’estalvi de prestacions en detriment de les necessitats dels pacients»

IMGP2615P. En el estudi heu inclòs a aquestes entitats en l’apartat de la privatització a Catalunya de la Sanitat Pública.?

Són les dades que ofereix el Ministeri de Sanitat, s’infereix que estan incloses les EBAs.

Evidentment les EBAs són una formula de privatització que es distingeixen de les demés en que en primera instància es realitza a empreses formades per professionals del sistema sanitari, però després entren en el circuit comercial del mercat.

P. En la clàusula addicional dissetena del contracte de la EAP Poble Sec es parla de la corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta mèdica. ....Podries comentar o explicar aquest aspecte de la mateixa?

Entenc que el que està dient el Servei Català de la Salut en aquesta clàusula és que si l’EAP Poble Sec, SLP estalvia en la despesa farmacèutica pactada, rebran un 10 per cent i que si es passen de la despesa se’ls penalitzarà amb un 1 per cent de l’excés de despesa.

 

Les fotografies dels diferents CAPS corresponen a la campanya de Marea Blanca contra la privatització de la Sanitat Pública, en la qual va participar La Asociación Cultural Las Afueras, que edita aquesta revista. Fotografies realitzades per M. Martos de les sis EAPs (Entitats de Base Associativa)de Barcelona.

La entrevista a  la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública, que publica cada any : «Los servicios sanitarios de las CCAA, Informe 2018/2019/,.. (XV/XVI, etc. informe)», ha estat realitzada mitjançant correu electrònic, per M.Martos.

Resum dels llibres «Como comercian con tu salud, Privatización y mercantilización de la sanidad en Catalunya», de Joan Benach i Gemma Tarafa (dirs. Cientificos) i Anna Martínez i Montse Vergara (coords.); «La sanidad está en venta, y también nuestra salud», de Joan Bennach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa i Clara Valverde, amb  pròleg de Vicenç Navarro, realitzat per la redacció de Las afueras.

El Servei  Català de la Salut ha sigut la font que hem fet servir per parlar sobre l’organització sanitària a Catalunya. 

Les còpies simples i les memòries de les diferents empreses mercantils  que han conformat els cinc/sis  EAPs s’han obtingut en el Registre Mercantil de Catalunya.

Utilitzem cookies
MAXIMILIANO MARTOS MARTOS, d’ara endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, al seu web https://www.lasafueras.info/, utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan hi navegues. Aquestes tecnologies poden tenir finalitats diverses, com reconèixer un usuari i obtenir-ne informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies.
En aquest web, disposem de cookies pròpies i de tercers per a l’accés i registre al formulari dels usuaris. Podrà consultar la informació sobre les cookies amb el Botó de MÉS INFORMACIÓ, a la Política de Cookies. En atenció a la Guia sobre l’ús de les cookies de l’AEPD, aprovada el mes de juliol de 2023, i amb els criteris del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD); a l’RGPD-UE-2016/679, a l’LOPDGDD-3/2018, i l’LSSI-CE-34/2002, darrera actualització, 09/05/2023, sol·licitarem el seu consentiment per a l’ús de cookies al nostre web.