Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dijous, 20 Gener 2022

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

 

 

Actualment, des de l’Ajuntament, s’ofereixen diferents ajuts per a facilitar la implantació de panells fotovoltaics als edificis.

En primer lloc:

Bonificacions fiscals:

L’ordenança fiscal 2021 contempla la bonificació del 50% de l’IBI els 3 primers anys posteriors a la inversió, fins al màxim del cost de la instal·lació, per aquells edificis residencials i terciaris que instal·lin de manera voluntària energia solar. T’adjunto l’ordenança fiscal de 2021, veuràs a la pàgina 80 de l’ordenança el detall del que t’explico. A banda també et pots bonificar el 95% de l’ICIO, és a dir, la llicència d’obres.

Subvencions:

La convocatòria per a la rehabilitació d’elements comuns, on es contemplen subvencions per instal·lacions solars voluntàries actualment ja està tancada. https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/rehabilitacio/ajuts/eficiencia-energetica    

 

 

Rehabilitació energètica i generació d’energia

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació energètica?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quines són les actuacions subvencionables?

Quina subvenció es pot obtenir per a cada tipus d'obra?

Procés d’adjudicació dels ajuts

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

 

La redacció de Las afueras exposa a continuació un exemple d'instal·lació de panells fotovoltaics en un edifici del districte de Sant Martí de Provençals.

Un cop analitzades les diferents possibilitats d'instal·lació que es podien plantejar en el cas hipotètic d'un edifici de més de 30 metres d'alçada i amb un terrat on es podien instal·lar fins a 60 panells fotovoltaics de 120 cel·lules la proposta a grans trets és la següent:

 

OPCIÓ A:

Instal·lació per a autoconsum col·lectiu amb una potència total de 22,2 kWp.

Aquesta és una instal·lació de màxims en la qual poden invertir els veïns de la comunitat que puguin estar interessats. El cost aproximat de la instal·lació de 60 panells solars seria de 45.000 euros.

S’espera doncs una producció anual de 28.270 kWh/any. El consum dels 33 veïns i el comptador de serveis generals es de 65.638 kWh/any, per la qual cosa, la instal·lació generarà un 43% de la totalitat consumida per l’edifici.

OPCIÓ B:

Instal·lació d'autoconsum de 4 KW per a cobrir els consums dels serveis generals.

En aquesta opció s'ha previst la connexió de la instal·lació en el quadre principal de l'edifici situat en la planta baixa. S’espera doncs una producció anual de 5.050 kWh/any. El consum del comptador de serveis generals es de 4.745 kWh/any, per la qual cosa, la instal·lació generarà energia per la totalitat del consum anual dels serveis generals

El cost aproximat de la instal·lació d'11 panells fotovoltaics seria aproximadament de 13.348.- euros.

OPCIÓ C:

Instal·lació d'autoconsum de 4 KW per a cobrir els consums dels serveis generals.

Pel fet que l'opció B té uns costos molt elevats per a portar tot el cablejat fins a la planta baixa, s'ha considerat la possibilitat de connectar la instal·lació a un quadre secundari, com podria ser el quadre de maniobres que pogués estar situat a la sala de màquines de l'ascensor.

Aquesta possibilitat permet reduir en gran manera els costos, però és necessari verificar que a la sala de màquines de l'ascensor hi hagi un quadre vàlid per a la connexió. Seria una instal·lació d'11 panells solars amb un cost aproximat de 10.500 euros.

Segons les Ordenançes Fiscals, per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 50% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 45% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

 Ordenançes fiscals:

8. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles destinats a l’ús d’habitatge o terciari, en els quals s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la data de legalització de la instal·lació.

A efectes de l’ús del bé immoble, es considera ús de terciari, la classificació dels usos cadastrals següent: A: Aparcament C: Comerç E: Ensenyament i Cultura G: Turisme i Hostaleria K: Esportiu O: Oficines P: Administracions Públiques R: Religiós T: Espectacles Y : Sanitat L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:

• la instal•lació solar no sigui obligatòria per normativa;

• pel cas d’habitatges unifamiliars s’estableix un mínim de potencia a instal•lar en: o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 2.000 €/any, cal una potencia pic mínim instal•lada d’1 kWp, o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 3.000 €/any, cal una potencia pic mínim instal•lada d’1,5 kWp, o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 4.000 €/any, cal una potencia pic mínima instal•lada de 2 kWp;

• els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme competent (Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization, entre d’altres), en el cas d’instal•lacions de producció de calor;

• la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya;

• l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui;

• el/la sol•licitant justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d’instal•lacions comunitàries;

• el/la sol•licitant no sigui beneficiari/a de la bonificació de l’IAE pel mateix motiu; A aquest efecte, el cost de la instal•lació es considerarà amb IVA, en el cas que la sol•licitud la faci una persona física, i sense IVA, en cas de sol•licitud per una persona jurídica.

No s’estableix bonificació quan la quota íntegra de l’IBI sigui superior a 4.000 € en el cas d’habitatges unifamiliars. La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat/a en el termini de tres mesos posteriors a la data de registre del tràmit de legalització de la instal•lació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, acreditant:

• el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament;

• la factura de la instal•lació executada signada i segellada per l’empresa instal•ladora;

• en el cas d’instal•lacions col•lectives en edificis amb divisió de propietat horitzontal, còpia de l’acta de la comunitat de propietaris que inclogui: o l’acord de participació i repartiment de costos de la instal•lació, o el consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol•licitud única de bonificació en nom de tots els participants, actuant com a representant, si escau;

• en el cas de sistemes solars tèrmics: o el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics, o el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament d’energia solar tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons model de l’Agència d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i o el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques en edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, si escau;  

 La redacció de Las afueras.

 

Utilitzem cookies
Maximiliano Martos Martos, en endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Premi el botó "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, “REBUTJAR” per a rebutjar-les, o “MÉS INFORMACIÓ” per consultar les cookies que utilitza la pàgina. En cas de rebutjar-les, ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.