Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dilluns, 27 Març 2023

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

2006 01 02 17 57 24 0083

L'any 2021 conclou amb un augment del 9,35% en el nombre de dones víctimes de la violència de gènere i amb una mitjana de 446 denúncies al dia

Els òrgans judicials van registrar l'any passat un total de 162.848 denúncies, un 8% més que en 2020. Les 159.352 víctimes de la violència masclista van presentar el 73,08% de les denúncies. Les sentències condemnatòries van sumar 41.073, el 75,62% de les 54.318 dictades per jutjats i tribunals. Les suspensions del règim de visites es van incrementar un 137% en 2021, any d'entrada en vigor de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència

Autor: Comunicació Poder Judicial

El nombre de dones víctimes de la violència de gènere i el nombre de denúncies presentades durant 2021 van augmentar un 9,35% i un 8%, respectivament, en comparació amb les de l'any anterior. La tendència a l'alça observada en els principals marcadors de la violència masclista des de l'aixecament de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del COVID-19, s'ha mantingut de forma sostinguda a partir del segon trimestre de 2021, la qual cosa ha suposat tornar a xifres anuals similars a les de 2019.

L'Informe anual sobre violència de gènere fet públic avui per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere mostra també que durant 2021 els òrgans judicials (jutjats de violència sobre la dona i jutjats de guàrdia) van acordar 31.212 ordres de protecció, un 2,4% més que en 2020, i van dictar 54.318 sentències, un 30,6% més. El 75,62% d'aquestes sentències van ser condemnatòries, la qual cosa ha suposat un nou màxim històric.

Molt significatius són les dades relatives a les mesures civils dictades pels jutjats de violència sobre la dona per a protegir als fills de les víctimes, que reflecteixen les modificacions legals introduïdes en la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. Així, durant 2021, els òrgans judicials van adoptar 2.008 mesures consistents en la suspensió del règim de visites, un 137% més que en 2020.

En l'últim trimestre de l'any passat, l'increment va superar el 400 per cent.

Durant l'any 2021, els jutjats espanyols van rebre un total de 162.848 denúncies per violència de gènere, dada que llança una mitjana de 446 diàries i que representa un 8% més que l'any anterior, en el qual es van registrar 150.785 denúncies. Les dones víctimes de violència masclista van ser 159.352, la qual cosa ha suposat un augment del 9,35% respecte a 2020, en el qual es van comptabilitzar 145.731. Dos de cada tres dones víctimes (el 66,87%) tenien nacionalitat espanyola.

La taxa de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones va ser de 66 en tota Espanya.

Per sobre de la mitjana nacional es van situar Balears, amb una ràtio de 103; Murcia, 88,9; Comunitat Valenciana, 86,6; Canàries, 81,6,5; Andalusia, 74,7, i Madrid, 70,7. Les taxes més baixes es van donar a Castella i Lleó, on es van comptabilitzar 42,6 víctimes per cada 10.000 dones; Galícia, amb 44,5 i País Basc, amb 47,1.

El 73,08% de les denúncies presentades ho van ser per la pròpia víctima, directament en el jutjat o a través d'atestats policials. Les denúncies per intervenció directa de la policia es van situar en el 13,72% dels casos. El nombre de denúncies presentades per familiars de la víctima es va mantenir un any més en nivells molt baixos (1,56%), mentre que els comunicats de lesions rebuts directament en el jutjat van representar el 8,38% de les denúncies. 10 de cada 100 dones va renunciar a declarar contra el seu agresso.

En l'any passat, en 15.720 casos la víctima de violència de gènere es va acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar, la qual cosa suposa un percentatge del 9,86% en relació amb el total de dones víctimes de violència de gènere, xifra una mica inferior a la registrada en 2020, en la qual la taxa de dones víctimes que es van acollir a la dispensa va ser de 10,23 per cada 100.

Del total de dones que es van acollir a la dispensa, 9.331 eren espanyoles (el 8,76% sobre el total de víctimes) i 5.389 eren d'altres nacionalitats (el 12,10% sobre el total de víctimes).

Ordres de protecció sol·licitades i concedides

2006 01 01 04 45 16 0088

Durant 2021 es van sol·licitar en els òrgans judicials un total de 43.736 ordres de protecció.

D'elles, 37.270 van ser incoades pels jutjats de violència sobre la dona i altres 6.466, pels jutjats de guàrdia. Les ordres de protecció adoptades van sumar en total 31.212, la qual cosa suposa set de cada deu ordres sol·licitades (71,36%), un percentatge molt similar al de 2020, en el qual les ordres de protecció acordades van representar el 71,48 per cent del total de les incoades.

Els jutjats de violència sobre la dona van acordar el 70,4 per cent de les sol·licituds d'ordre de protecció que van rebre, mentre que els jutjats de guàrdia van acordar el 77 per cent. En el 48,9% dels casos, la relació de parella (cònjuge o relació afectiva) es mantenia en el moment de la sol·licitud de l'ordre de protecció.

En 2020, aquesta situació es va mantenir en el 51,2% dels casos. Dos de cada tres dones (el 67,2%) que van sol·licitar protecció eren espanyoles i un 1,6% del total (tant espanyoles com estrangeres) eren menors d'edat. Aquests percentatges són molt similars als de l'exercici anterior.

Mesures judicials penals i civils derivades de les ordres de protecció

Els jutjats van acordar també, derivades de les ordres de protecció i altres mesures cautelars, un total de 60.040 mesures judicials penals de protecció de les víctimes (dones i menors). Les més freqüents van ser les ordres d'allunyament (23.834), que van representar el 69,11% del total d'ordres de protecció i mesures cautelars acordades i la prohibició de comunicació (22.414), un 65,79 per cent.

Si bé el conjunt de mesures penals dictades va disminuir un 2,65% respecte a 2020, el percentatge d'ordres d'allunyament i prohibició de les comunicacions sobre el total de les mesures acordades es va mantenir estable. Augmenta un 137% la suspensió del règim de visites D'altra banda, els òrgans judicials van dictar 16.973 mesures cautelars civils (un 10,3% més que en 2020), la finalitat del qual és la protecció de la dona i dels menors en tant es resol el procés penal. Les més freqüents van ser les relacionades amb la prestació d'aliments (5.539), que van representar el 19,96% del total de mesures civils adoptades, i les relacionades amb l'atribució de l'habitatge (4.711), el 16,87% del total.

També aquests percentatges es mantenen estables en relació amb els de 2020. No obstant això, l'augment més significatiu s'ha donat en la mesura consistent en la suspensió del règim de visites: de les 847 mesures d'aquest tipus acordades en 2020, s'ha passat a 2.008, la qual cosa ha suposat un augment del 137 per cent. Aquest increment és conseqüència de l'entrada en vigor el 24 de juny de 2021 de la Llei orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, que va modificar l'article 544 ter de la Llei d'Enjudiciament Criminal establint la suspensió del règim de visites “quan es dicti una ordre de protecció amb mesures de contingut penal i existissin indicis fundats que els fills i filles menors d'edat haguessin presenciat, sofert o conviscut” amb la violència de gènere.

Les mesures civils consistents en la suspensió de la guarda i custòdia (1.470, 5,29% del total) i en la suspensió del règim de visites (2.008, 7,22% del total) es van incrementar respecte a l'any anterior, en el qual la primera va representar el 4,27% de les mesures civils i la segona, el 3,01 per cent.

Els jutjats de violència sobre la dona van acordar 212 mesures específiques de protecció del menor per a evitar un perill o perjudici i en 194 casos van suspendre la pàtria potestat. Set de cada 10 sentències van ser condemnatòries En 2021, el percentatge de sentències condemnatòries dictades pels òrgans judicials espanyols (jutjats de violència sobre la dona, jutjats penals i audiències provincials) en processos relatius a violència de gènere es va situar en un nou màxim històric anual en aconseguir el 75,62% del total. En l'exercici anterior, les sentències condemnatòries van ser el 73,01% del total de les dictades i en 2019, el 70,54 per cent.

Órgano

Total Sentencias

Sentencias Condenatorias

%

Sentencias Absolutorias

%

JVM

22.992

20.521

89,25 %

2.471

10,75 %

JUZGADOS DE LO PENAL

30.836

20.179

65,44 %

10.657

34,56 %

AUDIENCIAS PROV.

490

373

76,12 %

117

23,88 %

TOTAL

54.318

41.073

75,62 %

13.245

24,38 %


El nombre total de sentències dictades durant l'any passat va ser de 54.318, de les quals 41.073 van ser condemnatòries i 13.245 (el 24,38%), absolutòries.

El major percentatge de condemnes a maltractadors es va produir un any més en els jutjats de violència sobre la dona, amb el 89,25% (gairebé un punt percentual més que en 2020) i en les audiències provincials, amb el 76,12 per cent (4,34% per sota que en 2021). El percentatge de condemnes en els jutjats penals es va situar en el 65,44% (un 5,14% més que en 2020).

dones contra la violencia masclista 26 20210607 191106 2 opt

Jutjats de violència sobre la dona

Els jutjats de violència sobre la dona van celebrar l'any passat un total de 7.362 judicis sobre delictes lleus, un 20% més que en 2020. D'ells, 3.116 (el 42%) van ser d'enjudiciament immediat. Del total de delictes lleus enjudiciats en 2021, el 42% van ser injúries i el 37%, vexacions injustes.

Aquests jutjats van ingressar al llarg de l'any un total de 220.483 assumptes penals, sent sis de cada deu delictes instruïts (el 63%) lesions i maltractaments previstos en els articles 153 i 173 del Codi Penal. En 2021, els jutjats de violència sobre la dona van dictar 22.992 sentències, de les quals 20.521 (el 89,25%) van ser condemnatòries.

El nombre de demandes civils presentades per les dones víctimes de maltractaments en aquests jutjats -en la seva majoria divorcis i mesures sobre guarda i custòdia- van ascendir a 21.765, un 7,65% més que en 2020. Es manté un any més una baixa proporció d'assumptes civils ingressats respecte del total de denúncies presentades.

Jutjats penals

Els jutjats penals, que enjudicien delictes castigats amb fins a cinc anys de presó, van rebre 33.227 assumptes i van resoldre 32.033. El nombre de sentències dictades per aquests òrgans va ascendir a 30.836, de les quals van ser condemnatòries 20.179, el 65,44% del total.

Audiències Provincials

En les Audiències Provincials, les seccions especialitzades de les quals en violència sobre la dona enjudicien els delictes més greus, castigats amb penes privatives de llibertat superiors a cinc anys, es van dictar 490 sentències, de les quals 373 van ser condemnatòries (un 76,12%).

Jutjats de menors

Per part seva, els jutjats de menors van enjudiciar en 2021 per delictes en l'àmbit de la violència contra la dona a 257 menors d'edat, 3 més que en l'exercici anterior. Aquests òrgans judicials van imposar mesures en 225 casos, 194 relatius a menors espanyols i 31, a menors d'altres nacionalitats.

Principals dades del quart trimestre de 2021

Les dades fetes públiques per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere reflecteixen com durant el quart trimestre de 2021 es va produir un augment interanual dels principals indicadors de la violència de gènere.

El nombre de denúncies, que en el mateix període de 2020 va ser de 37.189, va ascendir a 42.035, amb un creixement del 13,03 per cent. Tres de cada quatre denúncies (el 71,25%) van ser presentades directament per les víctimes, bé en el jutjat o davant la policia, mentre que les presentades per familiars van tornar a representar un percentatge mínim, que en aquest trimestre es va situar en el 1,53% del total.

Les dones víctimes de la violència masclista van ser en l'últim trimestre de l'any 41.004, un 13,76% més que entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2020, en el qual es van registrar 36.045 víctimes. Quatre de cada cinc víctimes (85,62%) eren espanyoles.

El nombre de dones que es van acollir a la dispensa del deure legal de prestar declaració va ser de 3.873, un 9,10% més que en el quart trimestre del passat any. Aquesta xifra suposa que 9,45 de cada 100 dones víctimes va renunciar a declarar contra el seu agressor.

Els jutjats de violència sobre la dona van adoptar 6.869 ordres de protecció, un 71,2% de les sol·licitades. A aquestes s'afegeixen les 1.354 adoptades pels jutjats de guàrdia, el 77% de les rebudes. Durant l'últim trimestre del passat any, els òrgans judicials van imposar 15.136 mesures de protecció de caràcter penal (derivades de les ordres de protecció i d'altres mesures cautelars de protecció i seguretat de les víctimes), sent les més freqüents la prohibició de comunicació (65,13% sobre el total) i l'ordre d'allunyament (76,43%).

A més, els jutjats de violència sobre la dona van acordar 4.659 mesures civils, sent les més habituals les que tenen a veure amb la prestació d'aliments (20,37% del total), l'atribució de l'habitatge (16%) o la suspensió del règim de visites (11,69%) i de la guarda i custòdia (6,92 per cent).

Durant el quart trimestre de 2021, la suspensió del règim de visites va experimentar un importantíssim increment interanual (412%) en passar de les 163 d'aquest mateix període en 2020 a 836. Quant a les sentències dictades, 14.619 en total, el percentatge de resolucions condemnatòries es va situar en el 75,33%, tres punts percentuals més que en el quart trimestre de 2020.

L'índex més alt de condemnes es va donar en els jutjats de violència sobre la dona, en el qual la fallada va ser condemnatòria en el 88,9% de les 5.899 resolucions dictades. De les 127 sentències emeses per les audiències provincials, van ser condemnatòries el 76,38%, mentre que els jutjats penals van imposar condemnes en el 66% de les 8.593 sentències dictades.

Valoracions de la presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona

dones contra la violencia masclista 6 20210607 190821 2 opt

La presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Ángeles Carmona, assegura que les dades corresponents a 2021 i al seu quart trimestre posen de manifest la major protecció de la qual gaudeixen els fills i filles de les víctimes de la violència masclista després de l'entrada en vigor, l'any passat, de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

L'any passat va anar especialment dur pel que fa al nombre de menors assassinats, que va ascendir a 7, més del doble que en 2020 i en 2019, anys en què van ser tres. Les dades que des de 2003 recapta l'Observatori no han deixat de posar en evidència que la ruptura de la relació de parella, i fins i tot el mer anunci per part de la dona de la seva intenció de separar-se, és un factor que augmenta el risc per a les víctimes de la violència de gènere i per als seus fills i filles.

Per aquest motiu, Carmona valora de forma molt positiva l'augment de la mesura consistent en la suspensió del règim de visites, que en 2021 va ser adoptada pels jutges i jutgesses dels jutjats de violència sobre la dona en 2.008 casos, enfront dels 847 de 2020. Només en el quart trimestre del passat any, es va adoptar en 836 casos. La protecció dels nens i nenes està present en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere de 2017, que ja proposava revisar la regulació del règim de visites en els casos de violència de gènere i, per descomptat, ha recalcat Carmona, és un dels principis que regeixen el nostre ordenament jurídic.

En relació amb la imatge que mostren els indicadors de la violència de gènere en 2021, la presidenta de l'Observatori ha insistit una vegada més en dos aspectes que són fonamentals: el suport a les víctimes per part d'aquelles persones que conformen el seu entorn més pròxim, un suport dirigit a evitar el complet aïllament d'aquestes dones i a dirigir-les cap a l'única sortida possible de la situació de violència, que és la denúncia. Només així es posarà en marxa la maquinària de l'Administració, la doble finalitat de la qual és protegir a la víctima i sotmetre a l'agressor a la Justícia perquè cap acte de violència masclista pugui quedar impune.

El segon aspecte és el de l'educació dels nostres nens i nenes en valors que els permetin créixer en una societat on prevalguin la igualtat i el respecte. Aquesta tasca incumbeix a tots, administracions i empreses, ja siguin públiques o privades, col·legis, universitats, mitjans de comunicació, etc. El repte de l'educació s'antulla cada vegada més important donat l'augment de la violència de gènere en parelles joves i fins i tot adolescents. Segons els estudis realitzats per l'Observatori, sumen gairebé mig centenar les dones menors de 21 anys assassinades per les seves parelles o ex parelles des de 2003.

Les dades estadístiques estan disponibles en la pàgina:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/

 

Utilitzem cookies
Maximiliano Martos Martos, en endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Premi el botó "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, “REBUTJAR” per a rebutjar-les, o “MÉS INFORMACIÓ” per consultar les cookies que utilitza la pàgina. En cas de rebutjar-les, ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.