El Pacte sobre Migració i Asil es va presentar el passat 23 de setembre, el document detalla els diferents mecanismes legals per a la gestió de les fronteres i una homogeneïtzació de les polítiques internes i externes de la Unió.
Des del Grup dels Verds / ALE s'ha treballat per un enfocament més transversal de la Migració que cobreixi els pilars de el sistema de migració i asil i consideren que el Pacte continua sent insuficient.

Ernest Urtasun Parlament europeu 2 descargar


Ernest Urtasun, eurodiputat de Catalunya a Comú i vicepresident del grup Verds / ALE al Parlament Europeu, ha comentat que:
"El Pacte sobre Migració i Asil presentat considerem que repeteix els mateixos errors anteriors, fins i tot en alguns aspectes els augmenta. En comptes d'abordar els punts més problemàtics de la gestió migratòria, el Pacte continua basant-se en ells com a model a seguir per la Unió Europea. És d'especial gravetat que no compleixi amb la promesa feta per la mateixa Comissió que no hi haurà més "memòries". Seran els Estats Membres, incloent Espanya, Itàlia i Grècia, els qui assumiran la responsabilitat dels sol·licitants d'asil, això no compleix amb la nostra petició de responsabilitzar de manera homogènia a tots els estats de la Unió i fa augmentar el perill que els campaments segueixin estant superpoblats. És per això que des del Grup Verds / ALE seguim insistint en la reubicació dels sol·licitants d'asil de manera immediata i, un cop hagin passat el registre han de traslladar-se a altres estats membres. "