Per afrontar el repte de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle hem d'acabar amb l'ús de combustibles fòssils, principals responsables de la crisi climàtica. Ja sigui en forma de carbó, petroli o gas;