Al districte de Sant Martí, amb una població de 234.292 persones i amb una Renda Familiar Disponible per càpita de 18.077 euros anuals, trobem a 114 persones sense llar dormint al carrer; 327 persones dormint en assentaments; 865 persones que cobren pensions no contributives