Quan va començar a estendre's la covid-19 vaig advertir (per exemple, aquí) que la pandèmia produiria una doble crisi o una sola, si es prefereix, amb dues