Mayer: "El reforç de les plantilles no pot esperar. Reemplaçar les jubilacions, substituir les baixes i les vacances, allò que sembla natural però no es fa"

Com és conegut, aquest any Catalunya no ha pogut assignar el 100% de les places MIR que s’oferien als hospitals