El Pacte sobre Migració i Asil es va presentar el passat 23 de setembre, el document detalla els diferents mecanismes legals per a la gestió de les fronteres i una homogeneïtzació de les